TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Petra Šímová - učitelka
  Petra Šímová
  učitelka
 • Bc. Nela Sochorová DiS. - učitelka
  Bc. Nela Sochorová DiS.
  učitelka
 • Andrea Sládková - chůva
  Andrea Sládková
  chůva

UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: pavilon

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna, jídelna

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 28 dětí - 15 dívek, 13 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 2 - 4,5 roky

O NAŠÍ TŘÍDĚ:
Třída "broučků" je věkově heterogenní s počtem 28 dětí. Ve třídě se snažíme o vytváření klidného, harmonického a bezpečného prostředí, kde se děti cítí uvolněně a spokojeně. Rozvíjíme kamarádské vztahy na vzájemné důvěře, ohleduplnosti, toleranci a pomoci. Společně vytváříme "Ferdovo pravidla" soužití, dbáme na jejich osvojení a respektování. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, formou nejrůznějších praktických činností, situací a tvořivých her, jak ve třídě tak i venku. Snažíme se vytvořit příjemnou atmosféru pro výtvarné činnosti a posilovat u dětí tvořivý proces vhodnou motivací. Dále rádi zpíváme a cvičíme. Děti jsou vedeny k samostatnosti, k hygienickým návykům, k práci ve skupině, ke spolupráci a k sebeobsluze. Snažíme se vychovávat samostatné dítě se zdravým sebevědomím a nést důsledky za své konání a jednání. Uplatňujeme prožitkové učení. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu, který nese název "Objevujeme svět kolem nás." Třída je tvořena tak, aby umožňovala rozvoj a vzdělání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb.

Ranní rituál: Malý brouček spinkal v trávě,
                       probudil se dneska právě,
                       protáhl si nožičky,
                       hlavičku i ručičky.
                       Na nohy vzal bačkorky
                       a utíkal do školky.
                       Tak je tady všechny máme
                       a hezky se přivítáme.
                       "Dobrý den!"

motto třídy:
„Děti se potřebují učit, potřebují si hrát
a co je nejdůležitější - potřebují se smát.“

PLÁNOVANÉ AKCE:

- připravujemeAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

23. duben 2018
Oslava Dne Země
Kde: areál MŠ Smetanova

10. duben 2018
Bublinkovo kouzelnické představení
vstupné: 45,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

AKCE PRO NEMOC ZRUŠENA! NOVÝ TERMÍN BUDE VČAS ZVEŘEJNĚN.
22. březen 2018
Mějme rádi zvířátka
HUGO a FUGO

vstupné: 40,-Kč

20. březen 2018
Velikonoční tvoření u Broučků :-)
Zveme vás na velikonoční tvoření "Rodiče s dětmi".

Přijďte si s námi vytvořit květináček pro velikonoční setí a dekorace dle vaší fantazie :-)

S sebou si prosím přineste terakový květníček.

Budeme se na vás těšit   20.3.2018     od 15:30hod.

1. březen 2018 - 9.00 hodin
Pohádka O beránkovi z modrého nebe
Divadlo Viďadlo

vstupné 50,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

23. únor 2018
Karneval u Broučků :-)

22. únor 2018 - 8.30 hodin
Zvěřinec
- hudební vystoupení P. Nováka

vstupné 50,- Kč
Kde: KD Vodňany

20. únor 2018
Bába Chřipka
divadlo Zvoneček

vybíráme: 50,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

30. leden 2018
Pohádka o rukavičce.

19. leden 2018
Dechové cvičení, zpívání a hra na hudební nástroje.

18. leden 2018
Sněhuláček panáček, na hlavě má plecháček...

10. leden 2018
Jak se rodí kytara
hudebně- vzdělávací pořad Lubomíra Hrdličky
Kde: MŠ Smetanova

13. prosinec 2017 - 15.15 hodin
Vánoční tvoření


5. prosinec 2017
Mikulášská nadílka

4. prosinec 2017
Advent u Broučků :-)

4. prosinec 2017 - 15.30 hodin
Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku
Tradiční zahájení adventu s rozsvícením stromečku, vánoční naladění při poslechu koled a básniček dětí ze všech tříd.

Všichni jste srdečně zváni 
Kde: před budovou MŠ Smetanova

22. listopad 2017
SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU
150,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

21. listopad 2017 - 9.00 hodin
Divadlo Máma a táta
vstupné 50,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

8. listopad 2017 - 8.00 hodin
Vánoční fotografování
Sada 250,- Kč = stolní kalendář + 3 fota 10x15 + 4 pasovky

7. listopad 2017 - 9.00 hodin
Letem světem za pohádkou
Pohádka v podání divadla Řimbaba.

vstupné 45,- Kč
Kde: učebna